Psychotesty Nysa – Badania kierowców Nysa

Psycholog transportu Nysa – badania kierowców

Badania kierowców – psychotesty Nysa dokonujemy również badania operatorów – osób pracujących na wysokości – osób poruszających się służbowo pojazdem kat. B i innych. Psycholog transportu Nysa

Psychotesty Nysa, badania kierowców  zadzwoń i umów się na badanie

Zapraszamy na badania psychologiczne

 • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawniania w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
 • osoba przedłużająca ważność prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • Kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy:
  • za prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
  • za przekroczenie 24 punktów karnych
  • za spowodowanie wypadku drogowego w wyniku którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
  • za popełnienie w okresie próbnym co najmniej dwóch wykroczeń w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • w wyniku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
 • Kierowców Taxi
 • Kierowców kategorii B, prowadzących pojazd w celach służbowych lub wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych (dot. m.in. pracowników firm, przedstawicieli handlowych)
 • Instruktorów oraz kandydatów na instruktorów
 • Egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów
 • Kierowców wyścigowych i rajdowych lub kandydatów
 • Uczniów szkół ponadpodstawowych, których podstawa programowa przewiduje uzyskanie prawa jazdy kat. C lub C+E

Badaniem zajmuje się doświadczony psycholog w Nysie.

Oprócz badań kierowców i psychotestów, świadczymy również profesjonalne porady i konsultacje psychologiczne w zakresie psychologi transportu ale również dla osób przeżywających trudne chwile w swoim życiu, szukających pomocy, zrozumienia i wsparcia.